O Bytomskim Sporcie

Bytomski Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem ze 100% udziałem Gminy Bytom.

Spółkę powołano do realizacji celu strategicznego wyznaczonego w „Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009 – 2020”, Priorytet III: „Kultura wysoka i czas wolny”, cel strategiczny CIII/2: „Bytom miastem powszechnego dostępu do nowoczesnych obiektów kultury, sportu i rekreacji”, tj. „Budowa hali widowiskowo – lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”.

W dniu 22 września 2014 r. Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XXXVI/501/14 przyjęła zaktualizowaną „Strategię Rozwoju Miasta. Bytom 2020+”, w której zadania postawione przed Spółką są zgodne z dziedziną priorytetową: III/ „Prorozwojowa oferta spędzania czasu wolnego”, cel strategiczny: CIII/1 „Bytom miastem sprzyjającym rozwijaniu talentów i zainteresowań oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego”, kierunek: K29. „Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury spędzania czasu wolnego, w tym obiektów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych”.


Inwestycja: Budowa Stadionu


Nasze zadanie to: „Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu"

Podzielone zostało na 3 etapy:

Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu.

Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu"

Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu.

Z punktu widzenia Zarządu Spółki kluczowym elementem dla dalszej realizacji inwestycji jest włączenie Stadionu Miejskiego im. Edwarda Szymkowiaka jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki.


Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu
Przedmiotem zadania jest budowa hali wielofunkcyjnej z dwoma lodowiskami i niecką basenową o wymiarach umożliwiających rozgrywanie zawodów piłki wodnej. Przy lodowisku głównym po obu stronach znajdować się będą trybuny na około 3 000 miejsc siedzących. Na terenie hali znajdą się również inne funkcje usługowe związane ze sportem i rekreacją. Planowana powierzchnia użytkowa obiektu to około 16 000 m2, a przewidywana kubatura wyniesie około 118 000 m3.


Kamienie milowe.
Zadania Wykonane:

Opracowanie wstępnej koncepcji programowo – przestrzennej

Uzyskanie tytułu własności gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja

Przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz biznesplanu inwestycji oraz jego aktualizacja

Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji oraz badań geologicznych

Przeprowadzenie rozbiórki jednej z trybun.

Zadania do wykonania:

Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt hali

Ogłoszenie postępowania przetargowego w formule „Buduj”

Podpisanie umowy z wykonawcą – rozpoczęcie robót budowlanych

Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

„Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu"
Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu Przedmiotem zadania jest budowa 4 boisk treningowych – dwóch z trawą naturalną, pozostałe dwa ze sztuczną nawierzchnią (w tym jedno z nich będzie osłonięte powłoką zapewniającajego zadaszenieDodatkowo planowana jest budowa 2 kondygnacyjnego budynku zaplecza socjalno - klubowego z zespołem szatni dla drużyn o powierzchni użytkowej ponad 1 000 m2.


Kamienie milowe.
Zadania Wykonane:

Wniesienie aportem nieruchomości (majątku) do Spółki Bytomski Sport

Uzyskanie tytułu własności gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej

Otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację jednego z boisk;

Przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz biznesplanu inwestycji a także jego aktualizacja;

Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji

Zadania do wykonania:

Ogłoszenie postępowania przetargowego w formule „Zaprojektuj i Buduj”

Podpisanie umowy z wykonawcą – rozpoczęcie prac projektowych oraz robót budowlanych

Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu.
Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego na minimum 8 000 miejsc siedzących w tym około 500 miejsc typu VIP, wszystkie miejsca zadaszone. Stadion modernizowany jest do poziomu wymogów licencyjnych PZPN dla obiektów, na których można organizować mecze mistrzowskie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Stadion będzie wyposażony w udogodnienia dla widzów niepełnosprawnych. Przebudowie podlega również zewnętrzna infrastruktura wraz z sieciami (kanalizacja, elektryka, teletechnika, CO, woda).


Kamienie milowe.
Zadania Wykonane:

Uzyskanie tytułu własności gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja

Wniesienie aportem nieruchomości (majątku) do Spółki Bytomski Sport

Przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz biznesplanu inwestycji oraz jego aktualizacja;

Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji oraz badań geologicznych

Przeprowadzenie rozbiórki jednej z trybun.

Zadania do wykonania:

Ogłoszenie postępowania przetargowego w formule „Zaprojektuj i Buduj”Ogłoszenie postępowania przetargowego w formule „Zaprojektuj i Buduj”

Podpisanie umowy z wykonawcą – rozpoczęcie prac projektowych oraz robót budowlanych

Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie.

Wynajem boisk

Zarząd Spółki pod firmą Bytomski Sport Sp. z o.o. wprowadza następujące ceny za wynajem

1 godzina wynajęcia boiska bez oświetlenia: 100 zł netto

1 godzina wynajęcia boiska z oświetleniem: 140 zł netto


Boisko
z oświetleniem

To idealne miejsce dla osób, które chciałyby pograć w piłkę nożną po pracy lub zajęciach. Dzięki dobremu oświetleniu na boisku można grać o każdej porze dnia i nocy bez względu na pogodę.

Wynajmij boisko

Boisko
bez oświetlenia

To miejsce idealnie przystosowane do gry w piłkę nożną w ciągu dnia, kiedy jest jasno. Jeśli chcesz zagrać przed szkołą/pracą lub w weekendy, wynajmij boisko bez oświetlenia!

Wynajmij boisko

Galeria zdjęć


Historia obiektu

 • Rok 1929

  Powstanie obiektu

  Powstanie obecnego Stadionu Polonii Bytom znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 2 datuje się na rok 1929. Patronem obiektu jest wieloletni bramkarz oraz legenda klubu – Edward Szymkowiak.

 • Rok 1939

  Okres przedwojenny

  W okresie przedwojennym stadion nosił nazwę Paula von Hindenburga – feldmarszałka oraz prezydenta Niemiec. W tamtym czasie odbyło się kilka spotkań reprezentacji Śląska Niemieckiego i Śląska Polskiego.

 • Rok 1965

  Największa widownia

  Wśród najistotniejszych wydarzeń w historii obiektu należy wyróżnić rok 1965 kiedy to podczas rozgrywek o Puchar Intertoto Polonia Bytom wygrała sześcioma bramkami z Schalke 04. Przy okazji wydarzenia odnotowano największą widownię na stadionie w liczbie około 60000 widzów.

 • Lata 2007 - 2008

  Prace renowacyjne

  Lata 2007/2008 to dla obiektu czas dużych zmian – prace renowacyjne pozwalające dostosować go do wymogów licencyjnych PZPN. Obecne wymiary płyty boiska to 105 x 78 metrów. Obiekt dysponuje systemem podgrzewania murawy oraz oświetleniem o mocy 1840 luksów.

Historia obiektu

Rok 1929

Powstanie obiektu

Powstanie obecnego Stadionu Polonii Bytom znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 2 datuje się na rok 1929. Patronem obiektu jest wieloletni bramkarz oraz legenda klubu – Edward Szymoniak.

Rok 1939

Okres przedwojenny

W okresie przedwojennym stadion nosił nazwę Paula von Hindenburga – feldmarszałka oraz prezydenta Niemiec. W tamtym czasie odbyło się kilka spotkań reprezentacji Śląska Niemieckiego i Śląska Polskiego.

Rok 1965

Największa widownia

Wśród najistotniejszych wydarzeń w historii obiektu należy wyróżnić rok 1965 kiedy to podczas rozgrywek o Puchar Intertoto Polonia Bytom wygrała sześcioma bramkami z Schalke 04. Przy okazji wydarzenia odnotowano największą widownię na stadionie w liczbie około 60000 widzów.

Lata 2007 - 2008

Prace renowacyjne

Lata 2007/2008 to dla obiektu czas dużych zmian – prace renowacyjne pozwalające dostosować go do wymogów licencyjnych PZPN. Obecne wymiary płyty boiska to 105 x 78 metrów. Obiekt dysponuje systemem podgrzewania murawy oraz oświetleniem o mocy 1840 luksów.

Nasze dane

 • Bytomski Sport sp. z o.o.
  Rynek 19
  41-902 Bytom
  tel.: (32) 288 08 88
  fax: (32) 289 10 53

  NIP: 626-301-64-96
  REGON: 243699530